Toiminta

Tehy on yhtä kuin jäsenensä ja yhteisönsä!

 

Ammattiosastot ovat Tehy ry:n jäseniä ja rekisteröityneitä yhdistyksiä. Tehyn jäseninä ammattiosastot ovat velvollisia noudattamaan Tehyn sääntöjä, päätöksiä ja ohjeita.

Paikallinen edunvalvonta on ammattiosaston tärkein tehtävä. 

Osastomme tavoitteena on saada mahdollisimman moni sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan  ammattilainen Tehyn jäseneksi, jotta saadaan aikaan vahva edunvalvonta ja vaikuttavuus. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on pitää huolta olemassa olevista jäsenistämme edunvalvonnan lisäksi virkistävällä yhteisellä toiminnalla.  Tyytyväiset jäsenet luovat ammattiosaston perustan ja edellytykset toiminnan jatkumiselle.

Ammattiosastomme järjestää kevät- ja syyskokoukset, sekä tarvittaessa ylimääräiset kokoukset. Hallitus valitaan ammattiosastolle joka kolmas vuosi ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja säännöissä määrätty määrä jäseniä. Hallitus vastaa osaston toiminnasta ja hoitaa ammattiosaston omaisuutta.

Järjestämme aktiivisesti yhteistä toimintaa jäsenillemme jäsenten ehdotuksia ja ideoita huomioon ottaen.