PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

Ammattiosastomme on : Tehyn Etelä-Pirkanmaan ammattiosasto ry. 

 

Pääluottamusmies: Kirsi Nord-Sarkola: kirsi nord-sarkola@akaa.fi. puh 040 335 3565.

Luottamusmies: Anne Uravuori: anne uravuori@akaa.fi

Varaluottamusmies: Mervi Kuoksa: mervi.kuoksa@akaa.fi


                        Luottamusmiehen tehtävistä lyhyesti:- Luottamusmies ylläpitää työrauhaa 

 

- Luottamusmies on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia      


- valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla


- neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa


- perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille


- kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa.


- neuvottelee paikallisista sopimuksista


- tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa


- toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin


- hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

 

Tarkemmin luottamusmiestoiminnasta sekä ohjeita eri tilanteisiin:

 

TYÖELÄMÄOPAS

 

 

Käytössä on KVTES 2018-2019
 

 

Paikallisesti käydyt tva-neuvottelut on saatu päätökseen. Uudet palkat julkaistaan lähiaikoina ta:n toimesta. 

 

Tulosssa olevat yleiskorotukset:

Yleiskorotus 1,0 % 1.4.2019 lukien. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0%:lla

Akaan kaupungilla on aloitettu yt-neuvottelut koskien Akaan tk-sairaalan Toijalan ja Urjalan osastojen siirtoa Valkeakoskelle. Neuvotteluja on käyty vasta kerran, seuraavan kerran niitä käydään 1.4.2019. Tehyläisiä siellä edustaa pääluottamusmies Kirsi Nord-Sarkola.

Ohjeeksi voimme todeta, ettei kenenkään tule irtisanoutua missään tapauksessa vaan jatkamme työntekoa normaaliin tapaan. 

Seuraa tiedotteitamme !

 

t. Pääluottamusmies sekä luottamusmiehet